Wydawca treści Wydawca treści

Oferta edukacyjna

Serdecznie zapraszamy Państwa do odwiedzenia naszych okolic i zapoznania się z przebiegami ścieżek dydaktycznych. Zorganizowane grupy, po uzgodnieniu terminu, mogą zwiedzać ścieżki z leśnikiem-przewodnikiem.

Nasi edukatorzy prowadzą zajęcia edukacyjne poświęcone przyrodzie także w szkołach. Wszystkie zajęcia prowadzone są bezpłatnie.

Zgłoszenie zajęć należy przesłać w formie pisemnej do biura nadleśnictwa pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną lub dostarczyć osobiście przynajmniej 7 dni przed planowaną datą zajęć.

Zgłoszenie winno zawierać dane:

 1. osoba zgłaszająca – Imię i nazwisko
 2. telefon kontaktowy
 3. instytucja zgłaszająca - adres
 4. data zajęć edukacyjnych
 5. przewidywany czas trwania zajęć
 6. orientacyjna liczba uczestników
 7. poziom kształcenia (klasa, wiek)
 8. inne uwagi

Grupy zorganizowane mogą zwiedzać ścieżki z przewodnikiem, po uzgodnieniu terminu. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z:
inż. Ryszard Pietrzak (71/314-00-01 wew. 336)
 

Zgłaszający ma w obowiązku:

 • zapewnienie skutecznej opieki nad uczestnikami oraz godziwych warunków higieniczno – sanitarnych,
 • zapoznanie uczestników i opiekunów z zagrożeniami, jakie mogą wystąpić podczas zajęć (alergie, ukąszenia itd.) oraz rozpoznania przez placówkę, czy wśród uczestników nie ma przypadków schorzeń, które uniemożliwiają uczestniczenie w zajęciach),
 • zapewnienie odpowiedniej odzieży (dostosowanego stroju) oraz sił i sprzętów do udzielania pierwszej pomocy.