Położenie

Nadleśnictwo Oleśnica Śląska jest jednym z trzydziestu trzech nadleśnictw wchodzących w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu.

Historia

Na obszarze leśnym obecnie administrowanym przez Nadleśnictwo Oleśnica Śląska od 1945 roku działały w różnych zasięgach terenowych, strukturach, formach organizacyjnych i przedziałach czasowych nadleśnictwa: Oleśnica, Bierutów, Kotowice, Brzezie (od 1950 roku Twarda Góra, od 1958 roku Twardogóra), Goszcz i Złotowo (później zmieniając nazwę na Zawonia i Grochowo). Obecnie miejscowość Złotowo znajduje się w granicach Nadleśnictwa Milicz. Nadleśnictwa te w minionych latach były wielokrotnie reorganizowane, przekształcane, likwidowane i na nowo odtwarzane, zmieniały swe nazwy i granice.

Organizacja nadleśnictwa

Nadleśnictwo Oleśnica Śląska jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie. Strukturę organizacyjną Nadleśnictwa stanowią: biuro nadleśnictwa oraz leśnictwa.

Galeria zdjęć

Obejrzyj piękne zdjęcia z lasów w zarządzie naszego nadleśnictwa.

Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Zakaz wstępu do lasu

Zakaz wstępu do lasu

Nadleśnictwo Oleśnica Śląska informuje, że od dnia 3 lipca 2019 roku do dnia 31 lipca 2019 roku wprowadzono zakaz wstępu do lasu na terenie całego nadleśnictwa. Zakaz wprowadzono ze względu na wysoki stopień zagrożenia pożarowego. Las objęty zakazem wstępu zostanie oznakowany tablicami „Zakaz wstępu” z podaniem przyczyny i terminu obowiązywania zakazu. Tablice zostaną ustawione przy głównych drogach wjazdowych do lasu. Informacje o zakazie umieszczone będą również na tablicach ogłoszeń w miejscowościach  przylegających od lasów  Nadleśnictwa Oleśnica Śląska.