Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Oleśnica Śląska
Nadleśnictwo Oleśnica Śląska
071/314-00-01
071/314-00-00

Nadleśnictwo Oleśnica Śląska
ul. Spacerowa 3
56-400 Oleśnica

Nadleśniczy
mgr inż. Jarosław Kałuża
71 314 00 01 albo 530 707 098
Zastępca Nadleśniczego ds.Zagospodarowania Lasu
inż. Klaudiusz Bury
71 314 00 01 albo 530 707 098
Zastępca Nadleśniczego ds. Użytkowania Lasu
inż. Henryk Bössler
71 314 00 01 albo 530 707 098
Główny Księgowy
mgr Patrycja Zamojcin
609 021 938

Dział Gospodarki Leśnej

mgr inż. Karol Maciejczyk
Spec. SL ds Użytkowania Lasu
Tel.: 609-482-683
Jarosław Jaszczak
specjalista SL
Tel.: 661-300-821
mgr inż. Jacek Kielesiński
Starszy spec. SL ds Nadzoru Gospodarki Drewnem
Tel.: 663-864-998
mgr inż. Agnieszka Gurboda
Spec. SL ds Stanu Posiadania
Tel.: 663-860-866
mgr inż. Andrzej Białek
Starszy Spec. SL ds Hodowli Lasu i Zamówień Publicznych
Tel.: 663-866-065
Jadwiga Łoza
Spec. SL ds Nasiennictwa i Szkółkarstwa
Tel.: 663-860-850
inż. Ryszard Pietrzak
Starszy Spec. SL ds P.poż. i Ochrony Lasu
Tel.: 663-864-996

Inżynier Nadzoru

mgr inż. Benedykt Kiebus
Tel.: 663-866-072
mgr inż. Włodzimierz Olijarczyk
Tel.: 609-482-692
inż. Łukasz Janik
p.o. Inż. Nadzoru
Tel.: 609 482 681

Posterunek Straży Leśnej

Jan Drozdowski
Komendant
Tel.: 609-021-934
Jerzy Cichosz
Strażnik
Tel.: 693-903-463

Spec. ds. Pracowniczych

Elżbieta Kaczmarek
Spec. ds. Pracowniczych
Tel.: 663-860-500

Dział Finansowo - Księgowy

mgr inż. Agnieszka Murawska
Specjalista ds. Płac
Tel.: 314-00-01 wew. 617
Elżbieta Radoń
Specjalista ds. Płac
Tel.: 314-00-01 wew. 616
Wiesława Fenik
Starsza Księgowa
Tel.: 314-00-01 wew. 612
Urszula Nowojska
Księgowa
Tel.: 314-00-01 wew. 614
Barbara Bieńko
Księgowa
Tel.: 314-00-01 wew. 615
Malwina Sroka
Księgowa
Tel.: 314-00-01 wew. 613

Dział Administracyjno - Gospodarczy

mgr inż. Urszula Kuczerska
Sekretarz
Tel.: 663-866-075
mgr inż. Piotr Nowojski
Spec. ds Budownictwa i Melioracji
Tel.: 609-021-936
inż. Mariusz Telka
Spec. ds budowlanych
Anna Szostak
Referent
Tel.: 314-00-01 wew. 673
Piotr Bazan
Referent
Tel.: 314-00-01 wew. 675
Jan Kaczmarek
Referent
Tel.: 609-482-680
Anna Herbut
Referent - Sekretariat
Tel.: 71 314-00-01