Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Oleśnica Śląska
Nadleśnictwo Oleśnica Śląska
071/314-00-01
071/314-00-00

Nadleśnictwo Oleśnica Śląska
ul. Spacerowa 3
56-400 Oleśnica

Nadleśniczy
mgr inż. Jarosław Kałuża
609 482 685
Zastępca Nadleśniczego ds.Zagospodarowania Lasu
mgr inż. Andrzej Białek
663 866 065
Zastępca Nadleśniczego ds. Użytkowania Lasu
inż. Henryk Bössler
609 482 693
Główny Księgowy
mgr Patrycja Zamojcin
609 021 938

Dział Gospodarki Leśnej

Karol Maciejczyk
Spec. SL ds Użytkowania Lasu
Tel.: 609 482 683
Jarosław Jaszczak
specjalista SL
Tel.: 661 300 821
Agnieszka Gurboda
Spec. SL ds Stanu Posiadania
Tel.: 663 860 866
Jadwiga Łoza
Spec. SL ds Nasiennictwa i Szkółkarstwa
Tel.: 663 860 850
Piotr Gorzelak
Starszy Spec. SL
Tel.: 663 866 061
Adriana Jaszczak
Instruktor Techniczny
Tel.: 570 410 943

Inżynier Nadzoru

Benedykt Kiebus
Tel.: 663 866 072
Łukasz Janik
p.o. Inż. Nadzoru
Tel.: 609 482 681

Posterunek Straży Leśnej

Jan Drozdowski
Komendant
Tel.: 609 021 934
Jerzy Cichosz
Strażnik
Tel.: 693 903 463

Spec. ds. Pracowniczych

Elżbieta Kaczmarek
Spec. ds. Pracowniczych
Tel.: 663 860 500

Dział Finansowo - Księgowy

Agnieszka Murawska
Specjalista ds. Płac
Tel.: 570 038 107
Elżbieta Radoń
Specjalista ds. Płac
Tel.: 570 311 358
Wiesława Fenik
Starsza Księgowa
Tel.: 570 576 709
Urszula Nowojska
Księgowa
Tel.: 663 860 885
Barbara Bieńko
Księgowa
Tel.: 314-00-01 wew. 615
Malwina Sroka
Księgowa
Tel.: 314-00-01 wew. 613

Dział Administracyjno - Gospodarczy

Urszula Kuczerska
Sekretarz
Tel.: 663-866-075
Piotr Nowojski
Spec. ds Budownictwa i Melioracji
Tel.: 609-021-936
Mariusz Telka
Spec. ds budowlanych
Anna Szostak
Referent
Tel.: 314-00-01 wew. 673
Piotr Bazan
Referent
Tel.: 314-00-01 wew. 675
Jan Kaczmarek
Referent
Tel.: 609-482-680
Anna Herbut
Referent - Sekretariat
Tel.: 71 314-00-01