Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Monitoring Lasów HCVF

Monitoring lasów HCVF – rok 2017

Nadleśnictwo Oleśnica Śląska informuje, że w trakcie monitoringu lasów o szczególnych  walorach przyrodniczych HCVF (High Conservation Value Forests), wyznaczanych wg standardów FSC,  prowadzonym w 2017 roku przez terenową służbę leśną, pomimo występujących okresowo szkód abiotycznych i biotycznych nie zostały stwierdzone przypadki pogorszenia się stanu lasu na wytypowanych powierzchniach.

 

Monitoring obszarów leśnych o szczególnych walorach przyrodniczych – rok 2017

 

Kategoria

 HCVF - symbol

Nazwa kategorii

Powierzchnia

(ha)

Rodzaj działań gospodarczych

Powierzchnia działań gospodarczych (ha)

Rodzaj czynnika sprawczego (biotyczne, abiotyczne)

Powierzchnia pod działaniem czynnika

Stan obiektów

 

Obszary chronione

 

1.1.1

Rezerwaty przyrody

4,22

Brak

Brak

Brak

0,00

Bez zmian dla obiektu ochrony

1.1.2

Parki krajobrazowe

1029,20

CP-P

8,08

Brak

0,00

 

 

Bez zmian dla obiektu ochrony

PTW

46,01

Wiatr

46,01

PTP

114,65

Wiatr

114,65

TWP

7,97

Brak

0,00

TPP

14,86

Brak

0,00

Rb. Ib

4,23

Brak

0,00

Rb. IIa

7,77

Brak

0,00

Rb. IIIa

7,96

Brak

0,00

Rb. IVd

12,15

Brak

0,00

 

Ostoje zagrożonych i ginących gatunków

 

1.2

Ostoje zagrożonych i ginących gatunków

1304,66

PTW

27,21

Wiatr

27,21

Bez zmian dla obiektu ochrony

PTP

220,40

Wiatr

220,40

PR

73,16

Wiatr

73,16

TWP

8,62

Brak

0,00

TPP

25,39

Brak

0,00

Rb. Ib

1,94

Brak

0,00

Rb. IIa

2,30

Brak

0,00

Rb. IIb

3,21

Brak

0,00

Rb. IIIa

1,13

Brak

0,00

Rb. IIIb

1,82

Brak

0,00

Rb. IVd

55,84

Brak

0,00

 

Obszary obejmujące rzadkie, ginące lub zagrożone ekosystemy

 

3.1

Ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy

1224,25

PTW

12,86

Wiatr

12,86

Bez zmian dla obiektu ochrony

PTP

94,92

Wiatr

94,92

PR

8,91

Owady

8,91

PR

210,89

Wiatr

210,89

TP

21,67

Brak

0,00

Rb. IIa

23,67

Brak

0,00

Rb. IIb

3,21

Brak

0,00

Rb. IVd

24,10

Brak

0,00

 

Lasy pełniące funkcje w sytuacjach krytycznych

 

4.1

Lasy wodochronne

2511,95

CP-P

5,63

Brak

0,00

Bez zmian dla obiektu ochrony

PTW

73,37

Wiatr

73,37

PTP

304,80

Wiatr

304,80

PTP

6,72

Owady

6,72

PR

163,59

Wiatr

163,59

CSS

2,15

Brak

0,00

Rb. Ia

4,26

Brak

0,00

Rb. Ib

1,94

Brak

0,00

Rb. IIa

9,92

Brak

0,00

Rb. IIIa

16,77

Brak

0,00

Rb. IVd

34,18

Brak

0,00

 

Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności

 

6.1

Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnej społeczności

346,17

PTW

2,95

Wiatr

2,95

Bez zmian dla obiektu ochrony

PTP

59,71

Wiatr

59,71

PR

0,97

Wiatr

0,97

TPP

31,92

Brak

0,00

Rb. IIb

3,21

Brak

0,00

Rb. IVd

2,30

Brak

0,00

 

 

MONITORING LASÓW HCVF – 2016

 

Nadleśnictwo Oleśnica Śl. informuje, ze w trakcie monitoringu lasów o szczególnych  wartościach przyrodniczych HCVF, prowadzonym w 2016 roku przez terenową służbę leśną pomimo występujących okresowo szkód abiotycznych i biotycznych nie zostały stwierdzone przypadki pogorszenia się stanu lasu na wytypowanych powierzchni.

 

Monitoring obszarów leśnych o szczególnych walorach przyrodniczych w 2016 roku

 

Kat. HCVF

Nazwa Kategorii

Pow. ogółem

Działania gospodarcze

Pow. dział. gospodarczych

Czynniki biotyczne, abiotyczne

Pow. Pod działaniem czynni

Stan

obiektów

Obszary chronione

1.1.1

Rezerwat przyrody

 

   4

 

brak

 

brak

 

brak

 

   0

Bez zmian dla obiektu ochrony

1.1.2

Parki krajobrazowe

 

 

 1029

PTW

PTP

TWP

TPP

IB

24,64

21,37

47,37

58,31

5,99

 

Przymrozki

 

 

 0,78

Bez zmian dla obiektu ochrony

Szkodniki pierwotne

 

11,15

Ostoje zagrożonych i ginących gatunków

1.2

Ostoje zagrożonych gatunków

 

  1305

brak

brak

 

przymrozki

 

 0,45

Bez zmian dla obiektu ochrony

Obszary obejmujące rzadkie, i ginące gatunki

3.2

Ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące, marginalnie z punktu widzenia gosp. Leśnej- siedliska naturowe , priorytetowe

 

 

   1233

PTW

PTP

TWP

TPP

IB

IIB

IIBU

IIIBU

IIIB

IV U

47,11

123,70

62,10

59,11

19,06

3,32

5,5

3,78

4,15

3,16

 

 

 

przymrozki

 

 

  1,24

 

Bez zmian dla obiektu ochrony

Lasy spełniające funkcje w sytuacjach krytycznych

4.1

Lasy wodochronne

 

 

   2555

PTW

PTP

TWP

TPP

PR

IB

IIA

IIIB

71,03

150,22

158,22

81,36

99,02

3,55

4,15

6,61

 

 

przymrozki

 

 

 

  0,99

 

 

Bez zmian dla obiektu ochrony

Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej

6.1

Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej

 

 361

PTW

PTP

TWP

TPP

IB

IIB

12,15

19,93

29,64

19,99

7,8

4,44

 

 

przymrozki

 

 

   0,35

Bez zmian dla obiektu ochrony

 

 

MONITORING LASÓW HCVF – 2015

 

Nadleśnictwo Oleśnica Śl. informuje, ze w trakcie monitoringu lasów o szczególnych  wartościach przyrodniczych HCVF, prowadzonym w 2015 roku przez terenową służbę leśną pomimo występujących okresowo szkód abiotycznych i biotycznych nie zostały stwierdzone przypadki pogorszenia stanu wytypowanych powierzchni.

 

Monitoring obszarów leśnych o szczególnych walorach przyrodniczych w 2015 roku

 

Kat. HCVF

Nazwa Kategorii

Pow. ogółem

Działania gospodarcze

Pow. dział. gospodarczych

Czynniki biotyczne, abiotyczne

Pow. Pod działaniem czynni

Stan

obiektów

Obszary chronione

1.1.1

Rezerwat przyrody

 

   4

 

brak

 

brak

 

brak

 

   0

Bez zmian dla obiektu ochrony

1.1.2

Parki krajobrazowe

 

 

 1029

PTW

PTP

TWP

TPP

IB

12,50

10,33

21,56

44,10

2,66

 

Przymrozki

 

 

 1,10

Bez zmian dla obiektu ochrony

Ostoje zagrożonych i ginących gatunków

1.2

Ostoje zagrożonych gatunków

 

  1305

brak

brak

 

przymrozki

 

   0,25

Bez zmian dla obiektu ochrony

Obszary obejmujące rzadkie, i ginące gatunki

3.2

Ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące, marginalnie z punktu widzenia gosp. Leśnej- siedliska naturowe , priorytetowe

 

 

   1233

PTW

PTP

TWP

TPP

IB

IIB

IIBU

IIIBU

IIIB

IV U

24,90

111,25

37,56

44,16

9,15

1,66

3,77

2,59

4,53

2,21

 

 

 

przymrozki

 

 

  0,19

 

Bez zmian dla obiektu ochrony

Lasy spełniające funkcje w sytuacjach krytycznych

4.1

Lasy wodochronne

 

 

   2555

PTW

PTP

TWP

TPP

PR

IB

IIA

IIIB

61,21

170,09

133,99

56,41

92,01

3,33

6,23

6,11

 

 

przymrozki

 

 

 

  0,37

 

 

Bez zmian dla obiektu ochrony

Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej

6.1

Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej

 

 361

PTW

PTP

TWP

TPP

IB

IIB

19,02

13,61

12,00

14,16

1,12

1,66

 

 

przymrozki

 

 

   0,71

Bez zmian dla obiektu ochrony

 

 

MONITORING LASÓW HCVF – 2014

 

Nadleśnictwo Oleśnica Śl. informuje, ze w trakcie monitoringu lasów o szczególnych  wartościach przyrodniczych HCVF, prowadzonym w 2014 roku przez terenową służbę leśną pomimo występujących okresowo szkód abiotycznych i biotycznych nie zostały stwierdzone przypadki pogorszenia się stanu lasu na wytypowanych powierzchni.

 

Monitoring obszarów leśnych o szczególnych walorach przyrodniczych w 2014 roku

 

Kat. HCVF

Nazwa Kategorii

Pow. ogółem

Działania gospodarcze

Pow. dział. gospodarczych

Czynniki biotyczne, abiotyczne

Pow. Pod działaniem czynni

Stan

obiektów

Obszary chronione

1.1.1

Rezerwat przyrody

 

   4

 

brak

 

brak

 

brak

 

   0

Bez zmian dla obiektu ochrony

1.1.2

Parki krajobrazowe

 

 

 1029

PTW

PTP

TWP

TPP

IB

14,15

21,37

38,27

52,11

5,60

 

Przymrozki

 

 

 1,25

Bez zmian dla obiektu ochrony

Szkodniki pierwotne boreczniki

 

23,15

Ostoje zagrożonych i ginących gatunków

1.2

Ostoje zagrożonych gatunków

 

  1305

brak

brak

 

przymrozki

 

   2,15

Bez zmian dla obiektu ochrony

Obszary obejmujące rzadkie, i ginące gatunki

3.2

Ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące, marginalnie z punktu widzenia gosp. Leśnej- siedliska naturowe , priorytetowe

 

 

   1233

PTW

PTP

TWP

TPP

IB

IIB

IIBU

IIIBU

IIIB

IV U

33,16

144.19

52,03

51,22

11,99

2,32

4,89

2,15

3,88

2,46

 

 

 

przymrozki

 

 

  11,24

 

Bez zmian dla obiektu ochrony

Lasy spełniające funkcje w sytuacjach krytycznych

4.1

Lasy wodochronne

 

 

   2555

PTW

PTP

TWP

TPP

PR

IB

IIA

IIIB

64,52

141,92

151,31

85,20

90,78

3,12

2,20

6,33

 

 

przymrozki

 

 

 

  2,99

 

 

Bez zmian dla obiektu ochrony

Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej

6.1

Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej

 

 361

PTW

PTP

TWP

TPP

IB

IIB

27,45

10,33

20,24

17,84

2,15

2,14

 

 

przymrozki

 

 

   0,45

Bez zmian dla obiektu ochrony

 

 

MONITORING LASÓW HCVF – 2013

 

Nadleśnictwo Oleśnica Śl. informuje, ze w trakcie monitoringu lasów o szczególnych  wartościach przyrodniczych HCVF, prowadzonym w 2013 roku przez terenową służbę leśną pomimo występujących okresowo szkód abiotycznych i biotycznych nie zostały stwierdzone przypadki pogorszenia stanu wytypowanych powierzchni.

 

Monitoring obszarów leśnych o szczególnych walorach przyrodniczych w 2013 roku

 

Kat. HCVF

Nazwa Kategorii

Pow. ogółem

Działania gospodarcze

Pow. dział. gospodarczych

Czynniki biotyczne, abiotyczne

Pow. Pod działaniem czynni

Stan

obiektów

Obszary chronione

1.1.1

Rezerwat przyrody

 

   4

 

brak

 

brak

 

brak

 

   0

Bez zmian dla obiektu ochrony

1.1.2

Parki krajobrazowe

 

 

 1029

PTW

PTP

TWP

TPP

IB

10,10

11,20

18,22

42,35

3,20

 

Przymrozki

 

 

 6,25

Bez zmian dla obiektu ochrony

Szkodniki pierwotne boreczniki

 

130,15

Ostoje zagrożonych i ginących gatunków

1.2

Ostoje zagrożonych gatunków

 

  1305

brak

brak

 

przymrozki

 

   4,11

Bez zmian dla obiektu ochrony

Obszary obejmujące rzadkie, i ginące gatunki

3.2

Ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące, marginalnie z punktu widzenia gosp. Leśnej- siedliska naturowe , priorytetowe

 

 

   1233

PTW

PTP

TWP

TPP

IB

IIB

IIBU

IIIBU

IIIB

IV U

29.40

124.10

44.81

37.35

12.14

1.80

5,10

1,30

2,30

1,70

 

 

 

przymrozki

 

 

  16,78

 

Bez zmian dla obiektu ochrony

Lasy spełniające funkcje w sytuacjach krytycznych

4.1

Lasy wodochronne

 

 

   2555

PTW

PTP

TWP

TPP

PR

IB

IIA

IIIB

58,45

129,32

145,11

71,32

84,51

2,71

5,30

7,15

 

 

przymrozki

 

 

 

  29,14

 

 

Bez zmian dla obiektu ochrony

Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej

6.1

Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej

 

 361

PTW

PTP

TWP

TPP

IB

IIB

17,20

12,30

10,01

11,14

0,71

1,34

 

 

przymrozki

 

 

   8,21

Bez zmian dla obiektu ochrony

 

 

 

MONITORING LASÓW HCVF – 2012

 

Nadleśnictwo Oleśnica Śl. informuje, ze w trakcie monitoringu lasów o szczególnych  wartościach przyrodniczych HCVF, prowadzonym w 2012 roku przez terenową służbę leśną pomimo występujących okresowo szkód abiotycznych i biotycznych nie zostały stwierdzone przypadki pogorszenia stanu wytypowanych powierzchni.

 

Monitoring obszarów leśnych o szczególnych walorach przyrodniczych w 2012 roku

 

Kat. HCVF

Nazwa Kategorii

Pow. ogółem

Działania gospodarcze

Pow. dział. gospodarczych

Czynniki biotyczne, abiotyczne

Pow. Pod działaniem czynni

Stan

obiektów

Obszary chronione

1.1.1

Rezerwat przyrody

 

   4

 

brak

 

brak

 

brak

 

   0

Bez zmian dla obiektu ochrony

1.1.2

Parki krajobrazowe

 

 

 1029

PTW

PTP

TWP

TPP

IB

14,61

17,28       16,52

36,15

2,99

 

przymrozki

 

 

   2,22

Bez zmian dla obiektu ochrony

Ostoje zagrożonych i ginących gatunków

1.2

Ostoje zagrożonych gatunków

 

  1305

brak

brak

 

przymrozki

 

   8,09

Bez zmian dla obiektu ochrony

Obszary obejmujące rzadkie, i ginące gatunki

3.2

Ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące, marginalnie z punktu widzenia gosp. Leśnej- siedliska naturowe , priorytetowe

 

 

   1233

PTW

PTP

TWP

TPP

IB

IIB

IIBU

IIIBU

IIIB

IV U

PRZEST

22,51

104.32

47.21

31.37

11.19

1.01

3,22

4,36

3,52

2,40

1,10

 

 

przymrozki

 

 

  11,32

 

Bez zmian dla obiektu ochrony

Lasy spełniające funkcje w sytuacjach krytycznych

4.1

Lasy wodochronne

 

 

   2555

PTW

PTP

TWP

TPP

PR

IB

IIA

IIIB

CSS

68,43

151,32

137,21

88,92

92,41

2,71

7,22

6,46

12,10

 

 

przymrozki

 

 

 

  19,44

 

 

Bez zmian dla obiektu ochrony

Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej

6.1

Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej

 

 361

PTW

PTP

TWP

TPP

IB

IIB

22,31

14,38

10,01

10,24

0,89

2,44

 

 

przymrozki

 

 

   2,77

Bez zmian dla obiektu ochrony

 

 

 

MONITORING LASÓW HCVF – 2011

 

Nadleśnictwo Oleśnica Śl. informuje, ze w trakcie monitoringu lasów o szczególnych  wartościach przyrodniczych HCVF, prowadzonym w 2011 roku przez terenową służbę leśną pomimo występujących okresowo szkód abiotycznych i biotycznych nie zostały stwierdzone przypadki pogorszenia stanu wytypowanych powierzchni.

 

Monitoring obszarów leśnych o szczególnych walorach przyrodniczych w 2011 roku

 

Kat. HCVF

Nazwa Kategorii

Pow. ogółem

Działania gospodarcze

Pow. dział. gospodarczych

Czynniki biotyczne, abiotyczne

Pow. Pod działaniem czynni

Stan

obiektów

Obszary chronione

1.1.1

Rezerwat przyrody

 

   4

 

brak

 

brak

 

brak

 

   0

Bez zmian dla obiektu ochrony

1.1.2

Parki krajobrazowe

 

 

 1029

PTW

PTP

TWP

TPP

IB

29,99

29,72

31,16

49,33

4,25

 

przymrozki

 

 

   3,11

Bez zmian dla obiektu ochrony

Ostoje zagrożonych i ginących gatunków

1.2

Ostoje zagrożonych gatunków

 

  1305

brak

brak

 

przymrozki

 

   7,59

Bez zmian dla obiektu ochrony

Obszary obejmujące rzadkie, i ginące gatunki

3.2

Ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące, marginalnie z punktu widzenia gosp. Leśnej- siedliska naturowe , priorytetowe

 

 

   1233

PTW

PTP

TWP

TPP

IB

IIB

IIBU

IIIBU

IIIB

IV U

29.40

155,16

65,18

42,15

8,95

4,80

3,21

1,78

2,,01

1,89

 

 

 

przymrozki

 

 

  6,12

 

Bez zmian dla obiektu ochrony

Lasy spełniające funkcje w sytuacjach krytycznych

4.1

Lasy wodochronne

 

 

   2555

PTW

PTP

TWP

TPP

PR

IB

IIA

IIIB

62,31

145,29

166,03

84,65

79,29

3,15

3,29

5,25

 

 

przymrozki

 

 

 

  7,23

 

 

Bez zmian dla obiektu ochrony

Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej

6.1

Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej

 

 361

PTW

PTP

TWP

TPP

IB

IIB

11,13

9,96

19,68

12,37

0,90

2,51

 

 

przymrozki

 

 

   1,59

Bez zmian dla obiektu ochrony