Leśnictwa Leśnictwa

01 Budczyce

leśniczy - Piotr Gorzelak; podleśniczy - Grzegorz Borowy
kancelaria - 71 387 30 55; leśniczy - 663 866 061; podleśniczy - 796 021 936

Budczyce 13
55-106 Zawonia

02 Grochowo

leśniczy - Tomasz Hippner; podleśniczy - Ewa Kielczyk;
kancelaria - 71 387 30 52; leśniczy - 605 314 428; podleśniczy - 663 865 007

Grochowo 9
55-106 Zawonia

03 Zalesie

leśniczy - Krzysztof Lewicki; podleśniczy - Bernard Butkiewicz
kancelaria - 71 387 30 51; leśniczy - 605 314 425; podleśniczy - 663 866 062;

Złotówek 4
55-106 Zawonia

04 Zamek Myśliwski

leśniczy - Bogdan Śmietana podleśniczy - Krzysztof Onyśko
kancelaria - 71 314 00 39; leśniczy - 605 314 427; podleśniczy - 663 864 997

Łuczyna 200
56-410 Dobroszyce

05 Bartków

leśniczy - Adam Podczaszyński podleśniczy - Marcin Herbut
kancelaria - 71 314 00 13; laśniczy - 663 864 993; podleśniczy - 609 482 687

Bartków 10
56-410 Dobroszyce

06 Maleszów

leśniczy - Paweł Bieńko podleśniczy - Ewa Lis
kancelaria - 71 314 00 22; leśniczy - 605 314 423; podleśniczy - 609 021 931

Malerzów 29
56-410 Dobroszyce

07 Strzelce

leśniczy - Paweł Furgał; podleśniczy - Andrzej Dumin
kancelaria - 71 314 00 23; leśniczy - 605 314 422; podleśniczy - 663 866 068

Kolonia Strzelce 72
56-410 Dobroszyce

08 Miodary

leśniczy - Grzegorz Pyrkowski podleśniczy - Piotr Korzenowski
kancelaria - 71 314 00 11; leśniczy - 609 021 935; podleśniczy - 663 866 069

Miodary 3A
56-410 Dobroszyce

09 Sosnówka

leśniczy - Sylwester Chirowski podleśniczy - Adrian Belka
kancelaria - 71 314 00 11; leśniczy - 663 866 064; podleśniczy - 609 482 623

Miodary 3A
56-410 Dobroszyce

10 Dąbrowa

leśniczy - Ryszard Pruski podleśniczy - Jacek Krzyżanowski
kancelaria - 71 314 00 30; leśniczy - 605 314 429; podleśniczy 663 866 067

Dąbrowa 56
56-416 Twardogóra

11 Sokołowice

leśniczy - Jan Belka podleśniczy - Andrzej Choiński
kancelaria - 71 314 00 26; leśniczy - 609 482 690; podleśniczy - 609 482 697

Sokołowice 107
56-400 Oleśnica

12 Ligota Polska

leśniczy - Marek Krowicki podleśniczy - Tomasz Stempin
kancelaria - 71 314 00 25; leśniczy - 609 482 677; podleśniczy - 663 866 071

Sokołowice 104A
56-400 Oleśnica

13 Ostrowina

p.o. leśniczy - Bartłomiej Solis podleśniczy - Leszek Froniewski
kancelaria - 71 314 00 24; p.o. leśniczy - 733 132 531; podleśniczy - 663 865 006

Ostrowina 8
56-400 Oleśnica

14 Drożęcin

leśniczy - Adam Sługocki podleśniczy - Jan Palat
kancelaria - 71 314 00 36; leśniczy - 609 482 684; podleśniczy - 663 865 008

Będzin 4
56-416 Twardogóra

15 Goszcz

leśniczy - Jan Kałużny podleśniczy - Joanna Oleszyńska-Niżniowska
leśniczy - 663 866 073; podleśniczy - 609 482 682

Moszyce 17
56-416 Twardogóra

16 Twardogóra

leśniczy - Mariusz Zieliński; podleśniczy - Daniel Pietrzak
leśniczy - 663 866 063; podleśniczy - 791 866 072

Moszyce 17
56-416 Twardogóra

17 Gola Wielka

leśniczy - Tomasz Taciak instruktor techniczny - Krzysztof Kaczmarek
leśniczy - 609 482 695; instr. techniczny- 609 482 698

Moszyce 17
56-416 Twardogóra

18 Chełstów

leśniczy - Jarosław Antoniewicz podleśniczy - Hubert Śmietana
kancelaria - 71 314 00 32; leśniczy - 609 482 676; podleśniczy - 609 021 932

Chełstów 51
56-416 Twardogóra

19 Zbytowa

leśniczy - Czesław Wiśniewski podleśniczy - Tomasz Kaliński
kancelaria - 71 314 00 19; leśniczy - 609 482 694; podleśniczy - 663 864 994

Zbytowa 72
56-420 Bierutów

20 Kątna

leśniczy - Tomasz Polak podleśniczy - Grzegorz Harc
leśniczy - 609 482 678; podleśniczy - 663 865 009

Kątna 17d
55-093 Kiełczów

21 Nieciszów

leśniczy - Robert Drozdowski podleśniczy - Arkadiusz Karpiel
kancelaria - 71 314 00 15; leśniczy - 609 482 689; podleśniczy - 609 482 696

ul. Bema 13
56-400 Oleśnica

22 Szczodre

p.o. leśniczy - Antoni Bujwid instruktor techniczny - Igor Maciejczyk
kancelaria - 71 371 80 61; p.o. leśniczy - 663 864 992;

Szczodre
ul. Leśna 4
55-095 Mirków

24 Szkółka Zespolona Grochowo

leśniczy - Włodzimierz Choła
kancelaria - 71 387 30 53; leśniczy 609 482 679

Grochowa 54
55-106 Zawonia