Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Monitoring Lasów HCVF

 

Monitoring lasów HCVF – rok 2018

Nadleśnictwo Oleśnica Śląska informuje, że w trakcie monitoringu lasów o szczególnych  walorach przyrodniczych HCVF (High Conservation Value Forests), wyznaczanych wg standardów FSC,  prowadzonego w 2018 roku przez terenową służbę leśną, pomimo występujących okresowo szkód abiotycznych i biotycznych nie zostały stwierdzone przypadki pogorszenia się stanu lasu na wytypowanych powierzchniach.

 

Monitoring obszarów leśnych o szczególnych walorach przyrodniczych – rok 2018

 

Kategoria

 HCVF - symbol

Nazwa kategorii

Powierzchnia

(ha)

Rodzaj działań gospodarczych

Powierzchnia działań gospodarczych (ha)

Rodzaj czynnika sprawczego (biotyczne, abiotyczne)

Powierzchnia pod działaniem czynnika

Stan obiektów

 

Obszary chronione

 

1.1.1

Rezerwaty przyrody

4,22

Brak

0,00

Brak

0,00

Bez zmian dla obiektu ochrony

1.1.2

Parki krajobrazowe

1029,20

PIEL

290,58

Brak

0,00

 

 

Bez zmian dla obiektu ochrony

CW

75,33

Brak

0,00

CP

35,24

Brak

0,00

TW

110,22

Brak

0,00

TP

166,65

Brak

0,00

Rb. I

11,43

Brak

0,00

Rb. III

2,56

Brak

0,00

PTW

54,44

Wiatr

54,44

PTP

138,92

Wiatr

138,92

PR

42,58

Wiatr

42,58

 

Ostoje zagrożonych i ginących gatunków

 

1.2

Ostoje zagrożonych i ginących gatunków

1304,66

PIEL

114,01

Brak

0,00

Bez zmian dla obiektu ochrony

CW

24,33

Brak

0,00

TW

5,56

Brak

0,00

TP

7,36

Brak

0,00

Rb. II

4,57

Brak

0,00

Rb. III

1,20

Brak

0,00

Rb. IV

53,07

Brak

0,00

PTW

10,87

Owady

10,87

PTW

13,53

Wiatr

13,53

PTP

1,70

Owady

1,70

PTP

156,33

Wiatr

156,33

PTP

6,50

Grzyby

6,50

PR

124,74

Wiatr

124,74

PR

55,65

Grzyby

55,65

 

Tereny leśne, posiadające globalne, regionalne lub narodowe znaczenie krajobrazowe

 

2.1

Kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie

17620,70

PIEL

286,21

Brak

0,00

Bez zmian dla obiektu ochrony

CW

73,22

Brak

0,00

CP

42,46

Brak

0,00

TW

110,22

Brak

0,00

TP

165,84

Brak

0,00

Rb. I

72,14

Brak

0,00

Rb. II

38,4

Brak

0,00

Rb. III

153,63

Brak

0,00

Rb. IV

82,67

Brak

0,00

PTW

12,64

Owady

12,64

PTW

897,23

Wiatr

897,23

PTP

1,70

Owady

1,70

PTP

3295,51

Wiatr

3295,51

PTP

6,50

Grzyby

6,50

PR

1236,36

Wiatr

1236,36

PR

30,93

Grzyby

30,93

 

Obszary obejmujące rzadkie, ginące lub zagrożone ekosystemy

 

3.1

Ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące

2,20

Brak

0,00

Brak

0,00

Bez zmian dla obiektu ochrony

3.2

Ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy

1236,17

PIEL

23,22

Brak

0,00

Bez zmian dla obiektu ochrony

CW

19,14

Brak

0,00

CP

0

Brak

0,00

TW

2,07

Brak

0,00

TP

5,33

Brak

0,00

Rb. I

1,84

Brak

0,00

Rb. II

22,51

Brak

0,00

Rb. III

1,20

Brak

0,00

Rb. IV

44,84

Brak

0,00

PTW

12,15

Wiatr

12,15

PTP

92,15

Wiatr

92,15

PTP

6,50

Grzyby

6,50

PR

145,77

Wiatr

145,77

PR

55,65

Grzyby

55,65

 

Lasy spełniające funkcje w sytuacjach krytycznych

 

4.1

Lasy wodochronne

2548,84

PIEL

51,23

        Brak

0,00

Bez zmian dla obiektu ochrony

CW

66,24

        Brak

0,00

CP

0

        Brak

0,00

TW

12,63

        Brak

0,00

TP

9,51

        Brak

0,00

Rb. I

12,03

        Brak

0,00

Rb. II

2,27

        Brak

0,00

Rb. III

18,32

        Brak

0,00

Rb. IV

12,78

        Brak

0,00

PTW

74,81

Wiatr

74,81

PTP

356,28

Wiatr

356,28

PR

136,17

Wiatr

136,17

 

Lasy o szczególnym znaczeniu dla tradycyjnej tożsamości kulturowej

 

6.1

Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności

352,33

PTW

8,53

Wiatr

 

Bez zmian dla obiektu ochrony

PTP

81,15

Wiatr

 

PTP

6,50

Grzyby

 

PR

22,75

Grzyby

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monitoring lasów HCVF – rok 2017

Nadleśnictwo Oleśnica Śląska informuje, że w trakcie monitoringu lasów o szczególnych  walorach przyrodniczych HCVF (High Conservation Value Forests), wyznaczanych wg standardów FSC,  prowadzonym w 2017 roku przez terenową służbę leśną, pomimo występujących okresowo szkód abiotycznych i biotycznych nie zostały stwierdzone przypadki pogorszenia się stanu lasu na wytypowanych powierzchniach.

 

Monitoring obszarów leśnych o szczególnych walorach przyrodniczych – rok 2017

 

Kategoria

 HCVF - symbol

Nazwa kategorii

Powierzchnia

(ha)

Rodzaj działań gospodarczych

Powierzchnia działań gospodarczych (ha)

Rodzaj czynnika sprawczego (biotyczne, abiotyczne)

Powierzchnia pod działaniem czynnika

Stan obiektów

 

Obszary chronione

 

1.1.1

Rezerwaty przyrody

4,22

Brak

Brak

Brak

0,00

Bez zmian dla obiektu ochrony

1.1.2

Parki krajobrazowe

1029,20

CP-P

8,08

Brak

0,00

 

 

Bez zmian dla obiektu ochrony

PTW

46,01

Wiatr

46,01

PTP

114,65

Wiatr

114,65

TWP

7,97

Brak

0,00

TPP

14,86

Brak

0,00

Rb. Ib

4,23

Brak

0,00

Rb. IIa

7,77

Brak

0,00

Rb. IIIa

7,96

Brak

0,00

Rb. IVd

12,15

Brak

0,00

 

Ostoje zagrożonych i ginących gatunków

 

1.2

Ostoje zagrożonych i ginących gatunków

1304,66

PTW

27,21

Wiatr

27,21

Bez zmian dla obiektu ochrony

PTP

220,40

Wiatr

220,40

PR

73,16

Wiatr

73,16

TWP

8,62

Brak

0,00

TPP

25,39

Brak

0,00

Rb. Ib

1,94

Brak

0,00

Rb. IIa

2,30

Brak

0,00

Rb. IIb

3,21

Brak

0,00

Rb. IIIa

1,13

Brak

0,00

Rb. IIIb

1,82

Brak

0,00

Rb. IVd

55,84

Brak

0,00

 

Obszary obejmujące rzadkie, ginące lub zagrożone ekosystemy

 

3.1

Ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy

1224,25

PTW

12,86

Wiatr

12,86

Bez zmian dla obiektu ochrony

PTP

94,92

Wiatr

94,92

PR

8,91

Owady

8,91

PR

210,89

Wiatr

210,89

TP

21,67

Brak

0,00

Rb. IIa

23,67

Brak

0,00

Rb. IIb

3,21

Brak

0,00

Rb. IVd

24,10

Brak

0,00

 

Lasy pełniące funkcje w sytuacjach krytycznych

 

4.1

Lasy wodochronne

2511,95

CP-P

5,63

Brak

0,00

Bez zmian dla obiektu ochrony

PTW

73,37

Wiatr

73,37

PTP

304,80

Wiatr

304,80

PTP

6,72

Owady

6,72

PR

163,59

Wiatr

163,59

CSS

2,15

Brak

0,00

Rb. Ia

4,26

Brak

0,00

Rb. Ib

1,94

Brak

0,00

Rb. IIa

9,92

Brak

0,00

Rb. IIIa

16,77

Brak

0,00

Rb. IVd

34,18

Brak

0,00

 

Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności

 

6.1

Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnej społeczności

346,17

PTW

2,95

Wiatr

2,95

Bez zmian dla obiektu ochrony

PTP

59,71

Wiatr

59,71

PR

0,97

Wiatr

0,97

TPP

31,92

Brak

0,00

Rb. IIb

3,21

Brak

0,00

Rb. IVd

2,30

Brak

0,00

 

 

MONITORING LASÓW HCVF – 2016

 

Nadleśnictwo Oleśnica Śl. informuje, ze w trakcie monitoringu lasów o szczególnych  wartościach przyrodniczych HCVF, prowadzonym w 2016 roku przez terenową służbę leśną pomimo występujących okresowo szkód abiotycznych i biotycznych nie zostały stwierdzone przypadki pogorszenia się stanu lasu na wytypowanych powierzchni.

 

Monitoring obszarów leśnych o szczególnych walorach przyrodniczych w 2016 roku

 

Kat. HCVF

Nazwa Kategorii

Pow. ogółem

Działania gospodarcze

Pow. dział. gospodarczych

Czynniki biotyczne, abiotyczne

Pow. Pod działaniem czynni

Stan

obiektów

Obszary chronione

1.1.1

Rezerwat przyrody

 

   4

 

brak

 

brak

 

brak

 

   0

Bez zmian dla obiektu ochrony

1.1.2

Parki krajobrazowe

 

 

 1029

PTW

PTP

TWP

TPP

IB

24,64

21,37

47,37

58,31

5,99

 

Przymrozki

 

 

 0,78

Bez zmian dla obiektu ochrony

Szkodniki pierwotne

 

11,15

Ostoje zagrożonych i ginących gatunków

1.2

Ostoje zagrożonych gatunków

 

  1305

brak

brak

 

przymrozki

 

 0,45

Bez zmian dla obiektu ochrony

Obszary obejmujące rzadkie, i ginące gatunki

3.2

Ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące, marginalnie z punktu widzenia gosp. Leśnej- siedliska naturowe , priorytetowe

 

 

   1233

PTW

PTP

TWP

TPP

IB

IIB

IIBU

IIIBU

IIIB

IV U

47,11

123,70

62,10

59,11

19,06

3,32

5,5

3,78

4,15

3,16

 

 

 

przymrozki

 

 

  1,24

 

Bez zmian dla obiektu ochrony

Lasy spełniające funkcje w sytuacjach krytycznych

4.1

Lasy wodochronne

 

 

   2555

PTW

PTP

TWP

TPP

PR

IB

IIA

IIIB

71,03

150,22

158,22

81,36

99,02

3,55

4,15

6,61

 

 

przymrozki

 

 

 

  0,99

 

 

Bez zmian dla obiektu ochrony

Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej

6.1

Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej

 

 361

PTW

PTP

TWP

TPP

IB

IIB

12,15

19,93

29,64

19,99

7,8

4,44

 

 

przymrozki

 

 

   0,35

Bez zmian dla obiektu ochrony

 

 

MONITORING LASÓW HCVF – 2015

 

Nadleśnictwo Oleśnica Śl. informuje, ze w trakcie monitoringu lasów o szczególnych  wartościach przyrodniczych HCVF, prowadzonym w 2015 roku przez terenową służbę leśną pomimo występujących okresowo szkód abiotycznych i biotycznych nie zostały stwierdzone przypadki pogorszenia stanu wytypowanych powierzchni.

 

Monitoring obszarów leśnych o szczególnych walorach przyrodniczych w 2015 roku

 

Kat. HCVF

Nazwa Kategorii

Pow. ogółem

Działania gospodarcze

Pow. dział. gospodarczych

Czynniki biotyczne, abiotyczne

Pow. Pod działaniem czynni

Stan

obiektów

Obszary chronione

1.1.1

Rezerwat przyrody

 

   4

 

brak

 

brak

 

brak

 

   0

Bez zmian dla obiektu ochrony

1.1.2

Parki krajobrazowe

 

 

 1029

PTW

PTP

TWP

TPP

IB

12,50

10,33

21,56

44,10

2,66

 

Przymrozki

 

 

 1,10

Bez zmian dla obiektu ochrony

Ostoje zagrożonych i ginących gatunków

1.2

Ostoje zagrożonych gatunków

 

  1305

brak

brak

 

przymrozki

 

   0,25

Bez zmian dla obiektu ochrony

Obszary obejmujące rzadkie, i ginące gatunki

3.2

Ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące, marginalnie z punktu widzenia gosp. Leśnej- siedliska naturowe , priorytetowe

 

 

   1233

PTW

PTP

TWP

TPP

IB

IIB

IIBU

IIIBU

IIIB

IV U

24,90

111,25

37,56

44,16

9,15

1,66

3,77

2,59

4,53

2,21

 

 

 

przymrozki

 

 

  0,19

 

Bez zmian dla obiektu ochrony

Lasy spełniające funkcje w sytuacjach krytycznych

4.1

Lasy wodochronne

 

 

   2555

PTW

PTP

TWP

TPP

PR

IB

IIA

IIIB

61,21

170,09

133,99

56,41

92,01

3,33

6,23

6,11

 

 

przymrozki

 

 

 

  0,37

 

 

Bez zmian dla obiektu ochrony

Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej

6.1

Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej

 

 361

PTW

PTP

TWP

TPP

IB

IIB

19,02

13,61

12,00

14,16

1,12

1,66

 

 

przymrozki

 

 

   0,71

Bez zmian dla obiektu ochrony

 

 

MONITORING LASÓW HCVF – 2014

 

Nadleśnictwo Oleśnica Śl. informuje, ze w trakcie monitoringu lasów o szczególnych  wartościach przyrodniczych HCVF, prowadzonym w 2014 roku przez terenową służbę leśną pomimo występujących okresowo szkód abiotycznych i biotycznych nie zostały stwierdzone przypadki pogorszenia się stanu lasu na wytypowanych powierzchni.

 

Monitoring obszarów leśnych o szczególnych walorach przyrodniczych w 2014 roku

 

Kat. HCVF

Nazwa Kategorii

Pow. ogółem

Działania gospodarcze

Pow. dział. gospodarczych

Czynniki biotyczne, abiotyczne

Pow. Pod działaniem czynni

Stan

obiektów

Obszary chronione

1.1.1

Rezerwat przyrody

 

   4

 

brak

 

brak

 

brak

 

   0

Bez zmian dla obiektu ochrony

1.1.2

Parki krajobrazowe

 

 

 1029

PTW

PTP

TWP

TPP

IB

14,15

21,37

38,27

52,11

5,60

 

Przymrozki

 

 

 1,25

Bez zmian dla obiektu ochrony

Szkodniki pierwotne boreczniki

 

23,15

Ostoje zagrożonych i ginących gatunków

1.2

Ostoje zagrożonych gatunków

 

  1305

brak

brak

 

przymrozki

 

   2,15

Bez zmian dla obiektu ochrony

Obszary obejmujące rzadkie, i ginące gatunki

3.2

Ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące, marginalnie z punktu widzenia gosp. Leśnej- siedliska naturowe , priorytetowe

 

 

   1233

PTW

PTP

TWP

TPP

IB

IIB

IIBU

IIIBU

IIIB

IV U

33,16

144.19

52,03

51,22

11,99

2,32

4,89

2,15

3,88

2,46

 

 

 

przymrozki

 

 

  11,24

 

Bez zmian dla obiektu ochrony

Lasy spełniające funkcje w sytuacjach krytycznych

4.1

Lasy wodochronne

 

 

   2555

PTW

PTP

TWP

TPP

PR

IB

IIA

IIIB

64,52

141,92

151,31

85,20

90,78

3,12

2,20

6,33

 

 

przymrozki

 

 

 

  2,99

 

 

Bez zmian dla obiektu ochrony

Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej

6.1

Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej

 

 361

PTW

PTP

TWP

TPP

IB

IIB

27,45

10,33

20,24

17,84

2,15

2,14

 

 

przymrozki

 

 

   0,45

Bez zmian dla obiektu ochrony