Powrót

akcja przeciwpożarowa w lasach rozpoczęta

akcja przeciwpożarowa w lasach rozpoczęta

Nadleśnictwo Oleśnica Śląska rozpoczęło akcję przeciwpożarową na terenie lasów. Za pomocą kamer umieszczonych na wieżach obserwacyjnych kontrolujemy każdy pojawiający się dym. W Punkcie Alarmowo-Dyspozycyjnym nieustannie czuwa dyżurny, który za pomocą służb terenowych docieka i sprawdza, co się kryje za każdym, pojawiającym się w polu widzenia kamery dymkiem. Na szczęście pożar lasu pojawia się bardzo rzadko, częściej są to dymy z palonych na podwórkach gałęzi czy dymy z kominów. O każdym pożarze lasu prosimy niezwłocznie informować Straż Pożarną tel. 998 oraz PAD Nadleśnictwa tel. 663860558.